Objednať Zlatý náramok s menom

Cena je za 5 písmen. Za každé ďalšie malé písmeno navyše pričítame (alebo odčítame) 12,- Eur
zlatý náramok s menom zlatý náramok s menom
Tu si iba vyskúšajte druh fontu (písma)
Napíšte meno:
Vyberte si font:

cm
Zadajte dĺžku náramku VRÁTANE MENA.
(od príchodu platby na náš účet alebo prijatia potvrdenia o vykonanej platbe na e-mail)
Adresa dodania a kontaktné údaje
Dodatočné informácie