retiazkysmenom – Aleš Vajdík

www.retiazkysmenom.sk

Aleš Vajdík

Aleš Vajdík

První největší výrobce šperků se jménem ze stříbra a ze zlata v ČR

Prvý a najväčší výrobca šperkov s menom

Obchodní podmínky

Nižšie uvedené obchodné podmienky sa vzťahujú na nákup tovaru v internetovom obchode retiazkysmenom.sk

Objednávka tovaru

Odoslaním elektronickej objednávky zákazník uzatvára s predávajúcim kúpnu zmluvu a potvrdzuje svoj súhlas s obchodnými podmienkami internetového obchodu retiazkysmenom.sk .

Potvrdenie objednávky

Potvrdenie objednávky Vám zašleme e-mailom do 24 hodín (objednávky spracovávame individuálne a osobne). O odoslaní tovaru budete opäť informovaný e-mailom. Ak zistíme, že e-mail zákazníka je nefunkčný, vyhradzujeme si právo zákazku nevyrábať až do tej doby, kedy nás zákazník sám kontaktuje, napr. telefonicky.

Zrušenie objednávky

Objednávku môžete bez udania dôvodu do 24 hodín zrušiť (telefonicky, emailom).

Cena a spôsob platby

Ceny tovaru sú uvedené vrátane DPH. Platná je vždy cena, ktorá bola u tovaru uvedená v okamihu objednania. Platiť je možné vopred na bankový účet číslo: FIO banka – IBAN
SK8883300000002701165851. Poštovné a balné je pri tomto druhu platby 2,-Eura a termín dodania 7 pracovných dní. Druhou možnosťou je platiť tovar na dobierku – platba pri prevzatí na pošte, cena poštovného skrze dobierku je 10,-Eur. Termín dodania je tiež 7 pracovných dní.

Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar, ktorý bol odoslaný v lehote stanovenej v obchodných podmienkach, je kupujúci povinný zaplatiť náklady na výrobu zákazky a tiež prepravu, a to v plnej výške. Ak sa vráti predávajúcemu tovar, ktorý bol odoslaný riadne podľa obchodných podmienok, bude kupujúci informovaný a následne vyzvaný k náhrade nákladov zákazky a dopravného podľa týchto obchodných podmienok. Ak nebude predávajúcemu do štrnástich dní od výzvy na zaplatenie zákazky a nákladov na prepravu čiastka uhradená, odošle predávajúci kupujúcemu posledný výzvu pred odovzdaním pohľadávky inkasnej spoločnosti. Náklady na riadenie spojené s vymáhaním pohľadávky spravidla niekoľkonásobne prevýšia čiastku včas uhradené zákazky a prepravného.

Reklamácia a záruka

Kupujúci je povinný dodanú zásielku prezrieť ihneď pri prevzatí a platbe dobierkovej sumy dopravcovi. Ak kupujúci zistí, že má zásielka porušený obal, alebo že je zničená prepravou, musí reklamáciu uplatniť spísaním reklamačného protokolu neodkladne u prepravcu a zásielku odmietnuť. V prípade, že kupujúci takto neurobí, neskoršie reklamácie z dôvodu poškodenia pri preprave nebude uznaná. Pri reklamácii sa kupujúci riadi reklamačným poriadkom predávajúceho.

Záruku na tovar poskytujeme v rozsahu 24 mesiacov odo dňa prevzatia. Ak kupujúci zistí po prevzatí zásielky, že má tovar vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu prostredníctvom e-mailu, poštou alebo telefonicky.

Pri uplatnení reklamácie je nutné predložiť reklamovaný tovar v kompletnom stave, kópiu predajného dokladu a stručný popis závady. Pri nesplnení týchto podmienok nebude reklamácia uznaná. Reklamáciu je potrebné zaslať vždy doporučene na adresu dodávateľa (uvedenú na faktúre).

Reklamácia sa nevzťahuje na tovar poškodený nevhodnou manipuláciou a používaním. Ak bude reklamácia uznaná za oprávnenú, zaistí predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, opravu tovaru, výmenu tovaru, prípadne vrátenie plnej sumy zákazky.

Po uplynutí 2 rokov od predaja zaniká zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, ktoré neboli v tejto lehote u predávajúceho zákazníkom uplatnené. V prípade vykonanej záručnej opravy sa záruka na tovar predlžuje o dobu, po ktorú v dôsledku jej vykonávania nemohol zákazník tovar riadne užívať.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté bežným používaním, nesprávnym použitím výrobku, nesprávnym skladovaním.

Dodatok k obchodným podmienkam:

U výrobkov retiazkysmenom.sk GARANTUJEME rýdzosť striebra 925/1000. Striebro, ako bolo uvedené je relatívne tvárny kov. Reklamácia sa nevzťahuje na mechanické poškodenie vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním so šperkom. S každou zásielkou zasielame „Odporúčania ako zaobchádzať so strieborným príveskom“ alebo s pozláteným šperkom.

1) Šperky vždy ukladajte do šperkovníc, alebo do krabičky na šperky. Pri dlhodobom odložení prívesku Vám odporúčame ho navyše uložiť najlepšie do celofánového vrecka, aby nedošlo k jeho oxidácii. Vrecko z PVC neodporúčame, pretože obsahuje určité množstvo chlóru, a tento môže najmä u strieborných šperkov zapríčiniť ich zažltnutie.

2) pozlátené Retiazky s menom: Pozlátené šperky reagujú na najrôznejšie chemické prostredie svojim stmavnutím (oxidáciou). Nejedná sa v tomto prípade o chybu výrobku, ale o úplne prirodzenú vlastnosť striebra, ktoré je v malom množstve pridávané do pozlátené vrstvy. Preto vždy pozlátené šperky odkladajte pri praní, umývaní riadu, apod. U niektorých z Vás môže dôjsť k oxidácii (stmavnutiu) vplyvom špecifických vlastností potu a preto odporúčame šperk vždy pri väčšej fyzickej námahe odkladať. V prípade, že sa tomu nevyhnete, ihneď potom šperk zložte, opláchnite vlažnou vodou a dôkladne vysušte prúdom teplého vzduchu.

3) Pri plochých, lisovaných, spletaných, pevných a brúsených retiazok alebo náušníc, sa vyvarujte ostrého ohybu a pred spánkom alebo pri športe ich vždy odkladajte.

4) Šperky čistite len prostriedkami na to určenými (vata, handričky, čistič striebra, atď), po vyčistení ich opláchnite prúdom vody max 50 ° C teplej, a následne dokonale vysušte prúdom horúceho vzduchu (fénom).

5) Majte na pamäti, že striebro je relatívne mäkký, tvárny kov, a preto je potrebné so striebornými šperkami zaobchádzať opatrne, aby nedochádzalo k deformáciám, najmä u príveskov s menom! Odporúčame zaobchádzať s výrobkami od našej firmy www.retiazkysmenom.sk skutočne ako so šperkom.