Objednať "Dve mená, dve spojené retiazky zo 14kt zlata"

Cena je za 5+5 písmen. Za každé ďalšie malé písmeno navyše pričítame (alebo odčítame) 12,- Eur.
Zlatá retiazka s dvoma menami Dve mená, dve spojené retiazky zo 14kt zlata Dve mená, dve spojené retiazky zo 14kt zlata
Píšte prvé písmeno pri mene veľké a ostatné malé.
Tu si vyskúšajte druh fontu (písma)
Napíšte mená:
Vyberte si font:

(od príchodu platby na náš účet alebo od prijatia potvrdenia o vykonanej platbe)
Adresa dodania a kontaktné údaje
Dodatočné informácie