Retiazky s menom od www.retiazkysmenom.sk

UPOZORNENIE: V období od 26. októbra do 15. novembra 2017 bude prerušená výroba zákaziek. V tomto období budú Vaše zákazky evidované a potvrdzované, ale ich výroba začne až 16. novembra 2017. Do komentára k objednávke nám môžete dopísať termín najneskoršieho dodania. ...Ďakujeme vám za pochopenie.